We ship Worldwide - Free shipping Senegal - Europa free shipping from 95 euros